.

Shopping Cart
Your cart is empty.
 
Hej, jag heter Joe Lehnerd.

Under 31 år tjänstgjorde jag i det amerikanska flygvapnet. Idag äger jag företaget GoNMF. Jag skulle vilja visa dig vår produkt NMF Ionic Friction Reducer – en mycket högpresterande smörjtillsats för fordon.

NMF är en helt unik produkt när det gäller hur effektivt den kan minska friktionen. Den liknar inga andra tillsatser som försöker förtjocka grundsmörjmedlet, tillför en glatt vätska, eller till och med för in fasta partiklar såsom molybden, teflon eller grafit i din motor. Dessa ämnen kan lämna skadliga rester eller täppa igen dina filter. Sådana tekniker hanterar dessutom endast friktionens symptom – inte orsaken.
NMF gör varken eller. NMF är säker att använda och helt annorlunda i det sätt på vilken produkten minskar friktionen.

Det som orsakar mest mekanisk friktion är statisk elektricitet. NMF tar bort detta. Det är helt enkelt vad NMF gör. Resultatet är nästan friktionsfritt. Det är därifrån vi tog bokstäverna N M F – No More Friction.

Hur fungerar då NMF? Du ska få en ofullkomlig men användbar illustration. Tänk dig två magneter. Om du har de negativa och positiva sidorna av magneterna vända mot varandra dras magneterna till varandra. Det är också det naturliga tillståndet i en motor, en växellåda, eller någon annan maskin där de positivt och negativt laddade delarna dras samman i en friktionselektrisk relation. Vänd nu en av magneterna så att du har två negativa sidor mot varandra – vad händer då? Magneterna stöter bort varandra. De berör inte varandra. Ingen mer friktion. Det är tanken bakom NMF.

När du tillsätter NMF i en motor, växellåda, servostyrning, hydraulik, differentialväxlar, kardanknutar eller var som helst, kommer NMF i kontakt med friktion. När detta sker släpper NMF ifrån sig elektroner. Elektroner är negativt laddade och inom några minuter blir allt i motorn negativt laddat. Därav har delar som bara en stund tidigare drogs samman i ett friktionsförhållande nu separerats från varandra. Utan beröring – ingen friktion.

NMF är en mycket speciell produkt i det att du nästan omedelbart faktiskt kan höra och känna resultatet. Öppna huven och sätt på motorn. Lyssna på motorljudet. Lägg handen på motorblocket och känn vibrationerna. Tillsätt NMF i oljan. I de flesta fall kan du inom några minuter – ibland på mindre än en minut – höra hur motorn blir tystare och även känna hur vibrationerna försvinner från motorn när friktionen lägger sig.

Så vilka är då fördelarna med NMF? Oavsett om du är en enskild förare eller äger en hel fordonsflotta kommer du med hjälp av NMF att spara pengar samtidigt som bilens prestanda förbättras. NMF förbättrar bränsleekonomin, förlänger tiden mellan oljebyten, minskar buller och vibrationer, ger fler hästkrafter och gör att delarna håller längre.

Jag ber dig ta del av recensionerna på www.GoNMF.com. Många av dessa har använt NMF i 5, 10 eller 15 år. De flesta av dem är deltidsarbetande lastbilschaufförer som använder NMF i allt från lastbil eller personbil till snöslungor och gräsklippare. Du kommer själv att märka att de intervjuade är uppriktiga. Sedan får du möjlighet att prova NMF, och när du har testat det hoppas jag du kommer att kontakta oss och berätta hur din bil går efter att du börjat använda NMF.

Tack för ditt intresse och GoNMF!
.
 

Dealers
Motorsports Sponsorship

Oil Analysis
Powerstroke 6.0 caution
How does NMF affect a  vehicle warranty?

.